Her er- og blir du noe

I løpet av skolegangen tilbys elevene relevant praksis/ jobbsmaking der vi mener dette er realistisk, og/eller elev og foresatte ønsker det.

Etter endt skolegang (3-5 år) vil noen få arbeid ved vernet verksted eller kunne kombinere en dagsenterplass med et egnet arbeidstilbud på deltid. En del av elevene får tilbud om sysselsetting ved et dagsenter i hjemkommunen.

 

Arbeidsutplassering2

av oith2, publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden