Her er- og blir du noe

Elektrofag kan anbefales for deg som ønsker en teknisk og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter, liker å jobbe praktisk med teoretiske oppgaver og vil kombinere en praktisk utdanning med en høyere teknisk utdanning.

Fagene

På vg1 har du både programfag og prosjekt til fordypning. Programfagene er automatiseringssystemer, data- og elektronikk-systemer og elenergi-systemer.

Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving. I prosjekt til  fordypning vil du lære mer om enkelte emner du interesserer deg for. 

 

Muligheter

Utdanningsprogrammet elektrofag gir deg de kunnskaper som er nødvendige for å ta de sertifikater og fagbrev som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget. Utdanningen fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

 • industrien
 • kraft- og oljebransjen
 • data og elektronikk
 • kommunikasjon

Arbeidsdagen

Du vil jobbe på mange måter.  Prosjektarbeid, gruppearbeid og forelesninger benyttes innenfor de ulike temaene i læreplanen. Avdelingen har også fokus på grønn energi, og deltar i et solenergiprogjekt.

Du får god trening i å samarbeide med dine arbeidskolleger.

 

Se intervju med elever og lærer på Elektrofag.

Elektro2 Elektro3 Elektro

 

IKT-servicefag

IKT Servicefag
 

For deg som vil

 • jobbe med både hardware og software
 • lære å sette opp nettverk og servere
 • lære å veilede og være konsulent for andre(support)
 • lære opp andre i alle typer digitale verktøy

Utdanningen kan gi deg en karriere

 • i alle typer virksomheter
 • innen drift og vedlikehold av IKT-systemer
 • innen service og brukerstøtte
 • med installasjon, bruk og vedlikehold av programvare