Her er- og blir du noe

Fordeling av fagene:

Tallet etter faget viser antall timer pr uke.

Vg1

Vg2 Industriteknologi

Vg2 Kjemiprosess

Vg3

PROGRAMFAG


 Produksjon 7t/u

 Tekniske tjenester 5t/U

 Dokumentasjon og kvalitet 5t/u

 Yrkesfaglig fordypning 4t/u


 Produksjon 7t/u

 Reparasjon og vedlikehold 5t/u

 Dokumentasjon og kvalitet 5t/U

 Yrkesfaglig fordypning 4t/u

 Matematikk R1. 5t/u

 


 Produksjon og vedlikehold 6t/u

 Kjemisk teknologi 6t/u

 Dokumentasjon og kvalitet 5t/u

 Yrkesfaglig fordypning 4t/u

 Matematikk R1. 5/u


 Matematikk R2. 5t/u

 Fysikk F1. 5t/u

FELLESFAG


 Matematikk 1T 5t/u

 Norsk 2t/u

 Engelsk 3t/u

 Naturfag 2t/u

 Kroppsøving 2t/u

 


 Norsk 2t/u

 Engelsk 2t/u

 Samfunnsfag 3t/u

 Kroppsøving 2t/u

 

 


 Norsk 2t/u

 Engelsk 2t/u

 Samfunnsfag 3t/u

 Kroppsøving 2t/u

 

 
 Norsk 10t/u

 Naturfag 3t/u

 Historie 5t/u

 Kroppsøving 2t/u