Her er- og blir du noe
Elever I Auditoriet

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

NYHET skoleåret 2018/19:
Kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 Kjemiprosess. Les om tilbudet her.

 

Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag, vanligvis realfag. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.