Her er- og blir du noe

For elever som etter Vg2 ønsker å få studiekompetanse i stedet for å fortsette yrkesfagutdanningen, har skolen tilbud om påbygging til generell studiekompetanse.

Inntakskrav:

 • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram.
 • Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp).
 • Oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev
 • Oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev


Fellesfag (701 timer):

 • Historie (140 t)*
 • Kroppsøving (56 t)
 • Matematikk praktisk (140 t)***
 • Naturfag (84 t)
 • Norsk (281 t)


Programfag (140 timer)**:
Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Vi tilbyr normalt IT1, Biologi 1, Sosiologi og sosialantropologi og Internasjonal engelsk.


Fotnoter
* Historie har her et annet timetall enn i studieforberedende utdanningsprogram. Kompetansemål ved avsluttet opplæring etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er ikke fastsatt i læreplanen.

** Alle velger ett programfag. Du som har brukt timer fra prosjekt til fordypning til fellesfag fra påbygging til generell studiekompetanse / programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg1 og/eller Vg2, må i tillegg erstatte disse timene med et tilsvarende antall timer i programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

*** Du som har tatt Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp), har avsluttet naturfag og har hatt 140 av 224 timer matematikk. Du må derfor bruke 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.


Annen info:

 • Med Vg1 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, fra idrettsfag, musikk, dans og drama eller studiespesialisering med formgivingsfag skal du ha totalt 100 timer over tre år.
 • Med Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag, skal du ha totalt 95 timer over tre år.

Du kan lese mer om Påbygging til generell studiekompetanse på sidene til Vilbli.no