Her er- og blir du noe

På denne studieretningen får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å komme inn på de fleste utdanninger på universitet og høyskoler.

I tillegg til generell studiekompetanse får du fordypning i realfagene du trenger for å komme videre på ingeniørstudier. En dyktig ingeniør har også kunnskap om faget, denne linja gir deg derfor et fortrinn ved at du får programfag innen elektro i tillegg til studiespesialisering med realfag.

 

Bilde Multi Ingenioer

 

Studiet er for deg som vil være med å forme fremtiden. Studiet er ikke veien til yrkeskompetanse, men en alternativ vei til studiekompetanse ispedd yrkesfaglig kunnskap. Vinklingen på programfagene blir et annet enn i yrkesfagopplæringen. Her skal elevene rustes for høyere utdanning og bidra til at de som går videre har en bedre teknologisk forståelse med seg inn i videre studier. Realfagsfordypningen krever mye av elevene og det er en forutsetning at du trives med, og mestrer matematikk på ungdomsskolen.

 

Video: Adrien Le Gall

Ingeniørutdannelse leder mot en rekke spennende arbeidsoppgaver i næringslivet, som spenner over alt fra planlegging, nytenkning, prosjektledelse og konsulentvirksomhet. I YFF faget på denne studieretningen, bidrar vi til å forberede elevene på videre studier gjennom samarbeid med universitet og høyskole. Vi besøker teknologibedrifter og får aktuelle rollemodeller på besøk til skolen. Videre jobbes det tverrfaglig med felles-, real- og yrkesfag, for å sette eleven i stand til å se sammenhengen og verdien av de ulike kompetansene som er nødvendig å ha med seg i større prosesser og prosjekter.

 

Ingeniørveien er et treårig studium der du etter å ha kommet inn vil være sikret studieplass alle tre årene. Elever på denne studieretningen skal ikke ut i praksis og læretid, men er klar for å gå direkte videre på spesialiserte studier på høyskole og universitet etter endt gjennomføring av disse årene.