Her er- og blir du noe

På denne studieretningen får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å komme inn på de fleste utdanninger på universitet og høyskoler. Studieretningen er spesielt tilpasset deg som vil ta høyere utdanning innen helse, oppvekst og sosialfag.

I tillegg til generell studiekompetanse kan du få fordypning i realfagene du trenger for å komme videre på enkelte studier med krav om spesiell studiekompetanse, f.eks. lege og tannlegestudier. Skal du f.eks. videre innen sykepleie, vernepleie, barnevernspedagog eller sosionom, kan det være programfag som sosiologi, biologi, sosialkunnskap el.l. som er det rette for deg. En dyktig lege, sykepleier, sosionom o.s.v har også kunnskap om faget, denne linja gir deg derfor et fortrinn ved at du også får programfag innen helsefag som del av opplæringen.

Bilde Multi Helse

 

Studiet er for deg som vil videre til høyskole eller universitet i Norge. Dette er ikke veien til yrkeskompetanse, men en alternativ vei til studiekompetanse ispedd yrkesfaglig kunnskap. Vinklingen på programfagene blir et annet enn i yrkesfagopplæringen. Her skal elevene rustes for høyere utdanning og bidra til at de som går videre har en bedre helsefaglig forståelse med seg inn i videre studier.

I YFF faget på denne studieretningen, bidrar vi til å forberede elevene på videre studier gjennom samarbeid med universitet og høyskole. Vi besøker bedrifter, institusjoner og sykehus og får aktuelle rollemodeller på besøk til skolen. Videre jobbes det tverrfaglig med felles- og programfag, for å sette eleven i stand til å se sammenhengen og verdien av de ulike kompetansene som er nødvendig å ha med seg i fremtidig karriere. Det blir også et stort fokus på helseteknologi, både i YFF og programfag.


Helsefag med studiespesialisering er et treårig studium der du etter å ha kommet inn vil være sikret studieplass alle tre årene. Elever på denne studieretningen skal ikke ut i praksis og læretid, men er klar for å gå direkte videre på spesialiserte studier på norske høyskoler og universitet etter endt gjennomføring av disse årene.