Her er- og blir du noe
Elever I Auditoriet

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag.

NYHET skoleåret 2018/19:
Kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 Kjemiprosess. Les om tilbudet her.

 

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. 


Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag, vanligvis realfag. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Kvadraturen skolesenter tilbyr studiespesialisering innen både Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi.

 

Planlagte blokker 2016/2017

    Blokk 1 m/PB Blokk 2 m/PB Blokk 3 Blokk 4 Blokk 5
 VG 2 Real  Biologi 1
 *TOF 1
 *TOF X - 3t

 Kjemi 1
 Biologi - PB
 IT1

2. fr. spr.  Fysikk 1  R1/S1/2P
 VG 2 Samf  Sosiologi 1
 Markedsfør.1 
 Int. eng. - PB
 Int. engelsk 1
 IT2
 Sosiologi - PB
 2. fr. spr.  Reiseliv 1  R1/S1/2P
 VG 3 Real  Biologi 2  Kjemi 2  Fr.spr.I/II
 Fysikk 2
 R2/S2  Fellesfag
 VG 3 Samf  Reiseliv 2  Politikk og
 menneskerett.2
 Markedsføring2
 Fr.spr.I/II
 Fr.spr.III
 Samf. eng. 2  Fellesfag
Felles
VG2+3
         Aktivitetslære  

*TOF= Teknologi og forskningslære