Her er- og blir du noe

Opplæringen på TAF skjer i samarbeid mellom den videregående skolen og lokalt næringsliv, både privat og offentlig. Etter 4 år oppnår du dobbel kvalifikasjon: Både fagbrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Den teoretiske opplæringen får du ved skolesenteret; den praktiske opplæringen får du ved en av samarbeidsbedriftene i TAF-ordningen.

Utdannelsen er først og fremst rettet mot deg som ønsker å studere på høyskole- eller universitetsnivå og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør, men den passer også for andre studier. Du kan også fortsette som fagarbeider i bedriften etter avlagt fagbrev.

Studiet for Tekniske og allmenne fag gir deg en solid og allsidig utdannelse, og åpner mange veier for deg etter videregående skole.

De fleste bedriftene betaler alt skolemateriell, og i tillegg får du lønn fra første dag.


TAF er det rette valget for ungdom som VIL noe med utdannelsen sin:

· Teoretisk opplæring i skole kombinert med praktisk opplæring i bedrift.
· Dobbel kvalifikasjon: Både fagbrev og studiekompetanse.
· Lønn under utdanninga.
· Utgifter dekket.
· Et unikt videregående skoletilbud.


Les mer på taf.no.