Her er- og blir du noe

TP TAF er et 4-årig utdanningsløp som fører fram til fagbrev og studiekompetanse. Du vil oppnå verdifull erfaring fra arbeid i moderne bedriftsmiljøer. Med faglig kompetanse, fagbrev og studiekompetanse er du godt forberedt til å kunne studere videre ved alle høgskoler og universiteter i inn- og utland.

I programfagene for TIP får du opplæring som fører frem til fagbrev innen:


Kjemiske prosessfag og Laboratoriefag:
· Kjemiprosessfaget
· Laboratoriefaget


Produksjons- og industriteknikk:
· CNC-maskineringsteknikk
· Industrimekanikerfaget
· Industrimontørfaget
· Industrirørleggerfaget
· Plastfaget
· Platearbeiderfaget
· Sveisefaget


Kjøretøy:· Bilfaget, lette kjøretøy
· Bilfaget, tunge kjøretøy


Organisering av opplæringen:
1.år – tre dager på skolen og to dager i praksis
2.år - tre dager på skolen og to dager i praksis
3.år – tre dager på skole og to dager praksis
4.år – to dager på skole og tre dager i praksis


Bedrifter i samarbeid med Kvadraturen skolesenter er p.t.:
· OTEK – Opplæringskontoret for teknologifagene
· OFIM – Opplæringskontoret for industrifag i Mandal
· Bilbransjens opplæringskontor Sør A/S


De to første årene har eleven elevstatus i skolen. Tredje og fjerde år har man lærlingstatus. Du får lærlinglønn i den tiden du er i praksis (en fagarbeider-årslønn fordelt over fire år). For å få nok praksis før fagprøve, følges ordinært arbeidsår. Dvs. du har fem uker ferie pr år som arbeidstaker. Dette er et unikt utdanningstilbud til deg som vet hva du vil!


Gå inn på taf.no for å lese mer om tilbudet.