Her er- og blir du noe

Du som velger TIP bør ha praktisk sans, være nøyaktig, ha godt håndlag og interesse for nye teknologier. Du bør kunne abeide selvstendig og samarbeide med andre.

Fagene

I opplæringsrogrammet teknikk og industriell produksjon er vi opptatt av å ha et nært samarbeid med næringslivet. De felles programfagene består av dokumentasjon og kvalitet, produksjon og tekniske tjenester.

Yrkesfagene utgjør ca 50% på VG1, og i tillegg kommer prosjekt til fordypning som utgjør om lag 17%. De resterende fag på Vg1, fellesfagene, er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving.

 

Muligheter

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen, og gir også et godt grunnlag for høyere utdanning.

 

Arbeidsdagen

På TIP jobber du så nær virkeligheten som mulig. Produksjonen foregår så vel i klasserommet som på de  ulike spesialverkstedene. På sveiseverkstedet lærer du sammenføyningsteknikker, og på sponbearbeidingsverkstedet lærer du ulike dreiemåter, både manuell og CNC. Det samme gjelder for montering, hydraulikk, pneumatikk, elektronikk osv. Teori og praksis er nært knyttet sammen.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

 

Kjemiprosess Mekanisk Bil Dreiing Sveis