2AUA dro på tur til Lista Vindkraftverk!

Der ble de tatt imot av driftslederen for parken – Joar Kjørrefjord. Vindparken ble satt i drift i november 2012, og de har 31 vindturbiner som er godt innarbeidet. Det er 2, 3 KW installert effekt på hver av turbinene. Selve vindmøllene er 80 meter høye, og en vinge er 45 meter lang. Vindmøllene i denne parken produserer elektrisk kraft nok til 11 000 boliger pr år, som er tilsvarende alle innbyggerne i Lyngdal, Farsund og halve Flekkefjord for å ta et tenkt eksempel.

Joar Kjørrefjord slo av turbinen slik at gjengen på tur fikk sett på alle elektro skapene i bunnen av tårnet, inne i turbinen. Der kunne elevene stå i en trang heis som arbeiderne bruker når de skal opp i tårnet og jobbe/inspisere. Etterpå fikk de bli med inn i et godt oppvarmet driftsbygg. Her var det rigget opp prosjektor der det ble vist noen dronefilmer fra parken, etterfulgt av en del informasjon om parken og driften. Det ble også vist bilder fra da et lyn slo ned i en vindmølle mens den var i drift. De hadde klart å måle dette lynet til å være hele 105 000 A i effekt (noe som er svært mye). Vindmøllen ble likevel ikke skadet, og fortsatte å produsere etterpå. 

På veien hjem dro klassen innom Amerika butikken «Trunken» på Vanse. Alt i alt var elevene veldig fornøyde med utflukten, og syns den var både informativ og spennende!

Til toppen