Barnas drømmemaskiner

Barnas drømmemaskiner stilt ut i rådhuskvartalet

MyMachine er prosjektet der elever i barneskolen, elever på videregående, studenter og næringslivet har gått sammen om å realisere barnas drømmemaskiner. 

MyMachine er kanskje det beste eksempelet vi har på hva samskaping er for noe. Her kommer mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellig kompetanse og forskjellig kunnskap sammen og skaper noe nytt. Dette henger tett sammen med universitetets nye visjon: "Samskaping for fremtidens kunnskap", sier viserektor ved UiA, Gøril Hannås, til Fædrelandsvennen.

Foto: Didrik Rud, Fædrelandsvennen

Klikk for stort bilde 

Kvadraturen videregående skole er med UiA studenter og velger ut to prosjekter. UiA studentene tar da med disse og lager tegninger og prosjekterer prosjektet videre. Så blir dette presentert for Vg3 industri på Kvadraturen videregående. Der deler de seg inn i grupper på de to prosjektene som UiA har prosjektert. Skolen tar da over ansvaret for å lage de maskinene som har blitt utvalgt. Når maskinene er klare for utstilling kommer elevene ned på verkstedet for å se på maskinene og kommer med innspill på utførelsen av prosjektet.

Til toppen