Besøk fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Besøk fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse  

Fylkespolitikerne, fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune, valgte å legge ett av sine politiske møter til skolen. Det setter skolen stor pris på. Men før møtet var det omvisning på skolen, der både elektrofag, teknologi- og industrifag samt helse- og oppvekstfag, ble besøkt. Skolens elever fikk vist frem mye spennende ny teknologi til fylkespolitikerne, som fulgte svært interessert med.   

 

Først ble politikerne introdusert til skolens roboter og robotarmer, inne på elektro og automasjon. Elevene er svært begeistret for robotene, og bruker disse hyppig i undervisningen. Og i april arrangeres faktisk NM i både elektro og automasjon, der elever fra Kvadraturen vgs og Byremo vgs representerer Sørlandet.

Videre gikk omvisningen inn til et av verkstedene på teknologi og industri, der politikerne fikk sett 2 elever i action med en sveiserobot. Sveiseroboten ble kjøpt inn etter forespørsel fra en ansatt, som var tydelig på at den kunne komme godt med i kunnskapsutviklingen blant elevene – noe den absolutt har gjort og fortsetter å gjøre.

Deretter gikk forsamlingen til labben på helse og oppvekst, der en gruppe elever demonstrerte hvordan man ivaretar en bruker. Her fikk de også sett vår veldig moderne seng, og det ble fortalt om bruk av høyteknologisk dukke og VR-briller i undervisningssammenheng. Det kom tydelig frem at elevene har stort utbytte av å ta i bruk dette utstyret, for å bli godt rustet til praksisperiodene og livet etter videregående.

Til slutt hadde politikerne lunsj i kantinen, etterfulgt av et politisk møte i et av skolens klasserom.

   

Til toppen