Elever bidrar til parkplanlegging

Elever ved Kvadraturen VGS viste ivrig frem sine forslag til den kommende parken langs otra.

På fredag fikk skoleelevene Sivert Fredheim Bjorvand (2ida), Adele Bjørnevåg (2idb), Sebastian Haugjord (2idb), Maren Lund (2idb) og Thomas Stendal (2idb) delt sine ønsker for den fremtidige parken som bygges mellom skolen og otra. Kommunen har spesifikt spurt om forslag og bidrag fra Kvadraturen videre-gående skole, ettersom parken ligger så tett på skolen og mest sannsynlig vil bli mye brukt av elevene.

I møte med kommunens representant fikk elevene informasjon om de nåværende planene for området, i tillegg til at de fikk lagt frem egne innspill. Blant innspillene var basketballbane, bordtennis bord, trampoline, treningsapparater, vannfontene, kunstverk, scene, flytebrygge, benker og bord, m.m.

Elevene var svært engasjerte, og mente at et nytt oppholdssted er etterlengtet. Kommunens representant måtte riktig nok påpeke at kommunen allerede hadde visse planer for deler av området, men at de var veldig positive til å få med elevers bidrag både i den kommende parken og i området enda nærmere skolen. Representanten fortalte nemlig at kommunen har enda flere ambisiøse planer som de ønsker innspill på i fremtiden. Så om ikke alle forslagene slår gjennom denne gangen, så vil det åpnes opp for nye muligheter ved senere anledning. Kommunen sitt mål for nettopp denne parken er at den skal være ferdig allerede til sommeren, noe som ble godt tatt imot av elevene. For som de selv sa «man er aldri for gammel til å leke».

 

 

                                                       

 

 

  Av: Thea Gitmark Ugland 

Til toppen