Elevrådskolering

Fellesskap og Utenforskap – hvordan bygge gode fellesskap

Det ble gjennomført elevrådskolering for alle tillitsvalgte og varatillitsvalgte, for styrking av elevrådets- og den tillitsvalgtes posisjon i arbeidet med det gode læringsmiljøet.
Temaet var: «Fellesskap og Utenforskap – hvordan bygge gode fellesskap». Dette er teoretisk grunnlag for temaene elevrådet kan velge for 2. og 3. samling. De har en spennende tid i vente, stå på!

 

Til toppen