Elevundersøkelse

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

På høsten er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen og elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Resultatene fra undersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen.

For mer informasjon: www.udir.no/undersokelser.

Til toppen