Idrettsfag og HT-avdeling

Endelig kan vi samarbeide på tvers av linjer igjen! 

Samarbeidet mellom Hverdagslivstrening (HT) og idrettsfag har ligget i «dvale» de siste to årene av naturlige årsaker. Denne høsten har vi endelig kommet i gang igjen. Dette samarbeidet er helt unikt, lærerikt, givende og meningsfullt.

Idrettselevene på Vg3 har i forbindelse med faget treningsledelse, kroppsøvingsundervisning sammen med HT-elevene store deler av høsten og våren. 

Det å koble sammen ungdom med og uten funksjonsnedsettelse et svært lærerikt og spennende, og det er fint å se hvordan samspillet er mellom elevene. Gjennom dette vinn-vinn-prosjektet, får elevene erfart at mangfold og inkludering er en viktig nøkkel til læring, vekst og utvikling.

Altså dette er et samarbeid som skolen er stolt av! 

Til toppen