Skolehelsetjeneste - info ang elevtjenester fremover

Skolehelsetjenesten avlyser alle planlagte oppgaver, inntil ny beskjed blir gitt.

Planlagte samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter utgår også. Helsesykepleier vil allikevel være tilgjengelig i form av hjemmekontor og mulighet for telefon-konferanser/-konsultasjoner i kommende periode.

 

 

Vi er nå inne i en krevende periode som samfunn, og dette påvirker oss alle i ulik grad. 

Elever som ønsker en prat med u.t., kan ta kontakt på telefon. 

Telefon og mail vil besvares i tidsrommet 08.00-15.30, mandag til fredag. 

 

Vennlig hilsen 

skolehelsetjenesten ved Kvadraturen videregående  skole

 

Kari Horrisland tlf: 415 14 997

Mail: kari.horrisland@kristiansand.kommune.no

 

Grete Seland Aasen tlf: 975 06 838

Mail: grete.seland.aasen@kristiansand.kommune.no

 

Nb! Ikke skriv sensitive opplysninger på sms og mail!"

 

Til toppen