Varme arbeider

i høst har Kvadraturen videregående skole arrangert hele fire kurs i Varme arbeider for våre VG1 og VG2- elever på Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag. Vi har også tatt inn lærlinger fra blant annet bilbransjen til disse kursene

Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er av forsikringsbransjen pålagt å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Dersom man jobber med varme arbeider har man ansvar å sørge for å ha sertifisering som dokumenterer at man har innsikt i hvilken risiko dette innebærer og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Kurset har bestått av 7,5 timer teoriundervisning med derpå følgende eksamen og brannslokkeøvelse. Etter bestått eksamen har deltakerne fått tildelt et sertifikat fra Norsk Brannvernforening. Dette har en gyldighet på fem år og er gyldig i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Fire hovedelementer:

  • SERTIFISERINGSORDNINGEN
  • REGELVERK
  • BRANN- OG SLOKKETEORI
  • VARME ARBEIDER OG RISIKO

For videre opplysninger eller påmelding vennligst ta kontakt med avdelingsleder på TIP, Frank Bruheim (frbr2@vaf.no)

Les mer på : norskbrannvern.no

Til toppen