Særskilt tilrettelegging

Hvis jeg trenger tilrettelegging til eksamen

Alle elever som utfra en sakkyndig vurdering trenger ekstra tilrettelegging av arbeidsforholdene ved heldagsprøver og eksamen, kan søke om dette.

Søknadsfristen vil bli kunngjort i et eget skriv. Grunnlaget for søknad kan være lese-/skrivevansker, medisinske eller andre relevante årsaker. Det er elevens eget ansvar å søke, og det er også elevens ansvar å skaffe til veie den sakkyndige vurderingen.

Skolen er meget restriktiv med å behandle søknader som kommer etter søknadsfristen.

Søknaden leveres til skolens Servicetorg.

Til toppen