Særskilt tilrettelegging

Alle elever som utfra en sakkyndig vurdering trenger ekstra tilrettelegging av arbeidsforholdene ved heldagsprøver og eksamen, kan søke om dette.

Søknadsfristen vil bli kunngjort i et eget skriv. Grunnlaget for søknad kan være lese-/skrivevansker, medisinske eller andre relevante årsaker. Det er elevens eget ansvar å søke, og det er også elevens ansvar å skaffe til veie den sakkyndige vurderingen.

Skolen er meget restriktiv med å behandle søknader som kommer etter søknadsfristen.

Søknaden leveres til skolens Servicetorg.

Til toppen