Digital leksehjelp

Røde Kors tilbyr nå digital leksehjelp 

Digital Leksehjelp

Røde Kors tilbyr nå digital leksehjelp som et supplement til den fysiske leksehjelpen. Dessverre har leksehjelpstilbudet i Kristiansand Røde Kors vært stengt siden begynnelsen av pandemien, og da er vi glade for å kunne tilby et godt alternativ. Digital leksehjelp er åpent mandag til torsdag 17.00-21.00. Du finner det her: digitalleksehjelp.no.

På samme måte som de fleste andre aktiviteter i Røde Kors, er Digital Leksehjelp drevet av frivillige. Våre frivillige er trygge voksenpersoner som bruker sine fagkunnskaper og sitt engasjement til å støtte elever med skolearbeidet, og å legge til rette for mestring, motivasjon og lærelyst.

Digital Leksehjelp er en trygg digital plattform som bygger på Røde Kors-prinsippene humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Digital Leksehjelp har omlag 60 aktive frivillige, fordelt på kontorer tilknyttet Oslo, Bergen og Stavanger Røde Kors. Våre frivillige har gjennomført et obligatorisk introduksjonskurs til Røde Kors og et obligatorisk grunnkurs i leksehjelp og pedagogikk. De får kontinuerlig oppfølging og veiledning på vakt.

Til toppen