FN-skole

Kvadraturen videregående er en av FN-sambandets medlemsskoler. Det innebærer blant annet å gi skolens elever aktuell og engasjerende undervisning om FN og internasjonale spørsmål.

Kvadraturen videregående har i flere år hatt et godt samarbeid med FN-sambandet i Kristiansand. Skolen har deltatt i FN-rollespill i Byhallen, hvor elever fra hele Sørlandet møtes for å løse aktuelle konflikter i rollen som FNs sikkerhetsråd.

Hver høst arrangerer skolen internasjonal uke med bl.a. innsamling av penger til hjelpearbeid, foredrag og visning av FN-film og mat fra mange land, laget av skolens elever.

Samarbeidet mellom FN-sambandet og skolen ble i 2015 nedfelt i en avtale mellom partene, og skolen er en av FN-sambandets ca. 620 medlemsskoler.

Les mer om FN-sambandet