Helse med studieforberedende

På dette utdanningsprogrammet får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å komme inn på de fleste utdanninger på universitetet og høyskoler. Utdanningsprogrammet er spesielt tilpasset deg som vil ta høyere utdanning innen helse, oppvekst og sosialfag, men med studiekompetanse kan du søke deg inn på de fleste utdanninger.

Video: Adrien Le Gall

I tillegg til generell studiekompetanse kan du få fordypning i realfagene du trenger for å komme videre på enkelte norske studier med krav om spesiell studiekompetanse, f.eks. lege og tannlegestudier. Skal du videre innen sykepleie, vernepleie, barnevernspedagog eller sosionom, kan det være programfag som sosiologi, biologi, psykologi el.l. som er det rette for deg. En dyktig lege, sykepleier, sosionom o.s.v har også kunnskap om faget, denne linja gir deg derfor et fortrinn ved at du også får programfag innen helsefag som del av opplæringen.

Hvorfor velge Helse med studieforberedende på Kvadraturen videregående skole?

For deg som vil være med å forme fremtidens Helse Norge.

Utdanningsprogrammet er for deg som vil videre til høyskole eller universitet i Norge. Dette er ikke veien til yrkeskompetanse, men en alternativ vei til studiekompetanse ispedd yrkesfaglig kunnskap. Vinklingen på programfagene blir et annet enn i yrkesfagopplæringen. Her skal elevene rustes for høyere utdanning og bidra til at de som går videre har en bedre helsefaglig forståelse med seg inn i videre studier.

Helse med studieforberedende er et treårig utdanningsforløp der du etter å ha kommet inn vil være sikret skoleplass alle tre årene. Elever på dette utdanningsprogrammet skal ikke ut i praksis og læretid, men er klar for å gå direkte videre på spesialiserte studier på norske høyskoler og universitet etter endt gjennomføring av disse årene.

Beskrivelse av programfagene

Link til brosjyre (PDF, 983 kB)

Til toppen