Kryssløp fra Vg1 Studiespesialisering til Vg2 Kjemiprosess

Ønsker du å gjøre et nytt valg fra Vg1 Studiespesialisering?

Du kan nå søke direkte på Vg2 Kjemiprosess uten å bruke et ekstra år! Vg2 Kjemiprosessfag kan åpne nye muligheter for deg. Prosessindustrien har ledige læreplasser hvert år og må hente lærlinger i Rogaland og Hordaland for å fylle opp de ledige læreplassene.

Vi skreddersyr et opplæringstilbud for deg som har avsluttet Vg1 Studiespesialisering og dermed får godkjent fellesfag som naturfag, samfunnsfag, engelsk, norsk og matematikk. Du begynner rett i Vg2 Kjemiprosessfag og får en timeplan bestående av programfag fra utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon Vg1 og kjemiprosessfag Vg2, kroppsøving og yrkesfaglig fordypning (praksis ute i bedrift).

Tilgangen på læreplasser innen kjemiprosess er god og Kvadraturen skolesenter har mange spennende samarbeidspartnere i bransjen.

Ønsker du mer informasjon om tilbudet - ta kontakt med rådgiver ved Kvadraturen videregående eller avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon Frank Bruheim.

NB: Tilbudet settes ikke i gang ved Kvadraturen vgs. skoleåret 20/21

 

Til toppen