Digitale lærebøker og annen digital info

Her er en rekke tips og lenker til ulike digitale kilder. 

LÆREBØKER PÅ NETT

Fordype kunnskapene dine i matte: Matematikkverket coSinus Cappelen Damm

Matematikkverket coSinus

Anbefaler også å bruke: NDLA Nasjonal digital læringsarena

Digitale læremidler for alle fag videregående opplæring; fagstoff, oppgaver, interaktiviteter, animasjoner, undervisningsfilmer m.m. for videregående skole

 

AVISER OG TIDSSKRIFTER

Atekst   Retriever Atekst (PDF, 804 kB)   Norges største digitale mediearkiv – Fri tilgang når du er på skolen (via Itslearning)

 

LESE BØKER PÅ NETT

https://www.nb.no/search?mediatype=bøker      Her kan du lese bøker på nett – alt som er utgitt i Norge frem til ett visst årstall.

Bookbites        Lån e-bøker og lydbøker via appen Bookbites.

 

ANDRE BIBLIOTEKER

Søk og finn hvor du vil låne noe – vi bestiller inn for deg – hent hos oss

Kristiansand Folkebibliotek      Folkebiblioteket har mye som vi ikke har – vi kan låne inn til deg

Biblioteksøk       Bøker og trykte utgivelser i 400 norske bibliotek

Søk i Oria   Universiteter, høgskoler, Nasjonalbiblioteket, og andre fagbibliotek i Norge

Det flerspråklige bibliotek (DFB)      Morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge

Verdensbiblioteket    Lytt til bøker og les e-bøker på ulike språk

 

Leseglede og kritisk lesing

Ungdomsboka     Blogg med boktips

Boksøk     fra Leser søker bok Finn gode bøker, som er lettere å lese

Foreningen Les     Rein tekst, Ungdommens Kritikerpris, NM i poesislam

 

Ordbøkene på nett

Nynorskordboka/Bokmålsordboka UIB

McMillan Dictionary

Engelsk ordbok

Spansk ordbok

Tysk ordbok

 

NYTTIGE RESSURSER TIL FORDYPNINGSOPPGAVEN VG3

Biblioteket Senja videregående skole    Temabank for fordypningsoppgaven

Deichman   Hjelp til fordypningsoppgaven fra Deichman bibliotek

Sølvberget Bibliotek      Fordypningsemnesider

 

OPPGAVESKRIVING – Informasjonssøk, kildekritikk, kildebruk

VIKO      Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving fra NTNU

Kildekompasset            Kildekritikk og referansestiler

Du bestemmer      Nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft

TONE     verktøy for å vurdere kilder Skolebibliotek.no

Strategier ved søk på nett    Hold dine kilder ryddig

 

LEKSIKON OG OPPSLAGSVERK

Store norske leksikon – her finner du også Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon

Allkunne       Nynorsk levende nettleksikon

Norgeshistorie.no      God netthistoriebok

Digitalarkivet    Kirkebøker, folketellinger, og mye mer

 

KVALITETSSIKREDE KILDER 

Ung.no        er en offentlig informasjonskanal for ungdom

Idunn        Fag- og forskningstidsskrifter.

Regjeringen     er en elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene

LOVDATA         Lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD

Norge.no       Veiviser til offentlige tjenester i Norge

SSB       Statistisk Sentralbyrå gir offisiell statistikk om det norske samfunnet

NUPI    Norsk Utenrikspolitisk Institutt Forskning og formidling av internasjonale spørsmål med relevans for Norge

PRIO      Fredsforskningsinstituttet i Oslo

FN-sambandet Forente Nasjoner     aktuelle og engasjerende aktiviteter og undervisningsopplegg om FN og verden vi lever i – for videregående skole her

Nord-Sør-Biblioteket      Informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk

Global Portalen     Informasjon om internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål

KUBEN i Arendal      Arkivtjenester