Videregående utdanning innebærer at det er mye nytt å sette seg inn i både for elever og foreldre/foresatte. Kvadraturen videregående ønsker å gi foreldre og foresatte tilstrekkelig og god informasjon om skolen og skolehverdagen.

På disse sidene har vi derfor samlet noe informasjon som vi antar vil være sentral.

Til toppen