Kvadraturen videregående skole

Kvadraturen videregående skole - størst på helse og teknologi.

Du finner oss i hjertet av Kristiansand. Ca 1100 elever fordelt på 6 forskjellige linjer + påbygg og HT.

Følg oss også i sosiale medier.

Aktuelt

 • Valg og tilfeldigheter
  Mange vet ikke hva de vil bli på videregående, og livet blir ikke alltid slik man hadde tenkt det. Likevel dukker det ofte opp andre gode muligheter. Påbygg-elevene fikk i november besøk av en politibetjent, en helsesykepleier, en jurist og en...
 • Vår nye rektor er på plass
  Vår nye rektor har vært her i rett over tre uker. Han fokuserer blant annet på trivsel, likeverd og mestring. Bli bedre kjent med Preben Skogen.
 • Elevundersøkelsen
  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Skolen vil gjennomføre elevundersøkelsen innen 1. desember 2022.
 • Elevrådsskolering
  Skolen skal bidra til at alle elever opplever å høre til i et trygt og inkluderende fellesskap. Da er det godt at elevrådet og skolens tillitsvalgte skal arbeide aktivt med læringsmiljøet gjennom elevrådsskoleringen.
 • Forberedelser til praksis
  Det er mange måter å forberede elevene til praksis, men også de som skal ta imot praksiselevene har godt av litt veiledning og forberedelser.
 • Skolebesøk
  Spente 10. klassinger står foran et valg som vil få betydning for deres hverdag de neste tre skoleårene, og vi møter dem på deres skole.
Til toppen