Kvadraturen videregående skole

​ Her er - og blir du noe

Kvadraturen videregående skole - størst på helse og teknologi.

Du finner oss i hjertet av Kristiansand. Ca 1100 elever fordelt på 6 forskjellige linjer + påbygg og HT.

Følg oss også i sosiale medier.

Se på vårt utdanningstilbud.

 

360 view

 

​Og ta deg gjerne en virtuell rundtur på innsiden av skolen - med 360 Google Street view  

 

Gikk du glipp av åpen skole torsdag 2. november?

Her er ett sammendrag av mange av de utdannings-tilbudene som ble vist frem den kvelden.

Og vil du se mer kan du også sjekke filmen fra i fjor. 

  

Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene kan også velge om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (for eksempel ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor er det svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på udir.no.

Her finner du utfyllende informasjon på flere språk om formålet med undersøkelsen og hvordan personopplysningene som samles inn blir behandlet. 

Informasjon om tilrettelegging ved eksamen

Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen våren 2024 er 15.12.2023. 

Ta kontakt med kontaktlærer eller rådgiver dersom du skal søke om tilrettelegging. 

Vi minner om at søknad må inneholde gyldig dokumentasjon som legeerklæring, sakkyndig vurdering eller liknende som dokumenterer tilretteleggingsbehov. Dersom dokumentasjonen ligger i elevmappen din, må du spørre kontaktlærer eller rådgiver om saksnummer på dokumentasjonen. Du skriver da saksnummeret inn i søknaden. Uten dokumentasjon blir søknaden avslått. Du søker i VIS. Dokumentasjonen må lastes opp der sammen med søknaden. Tilrettelegging det kan søkes om: Ekstra tid, skjermet område, opplest oppgave del 1 eller annet. Etter søknadsfristen er det bare akutte søknader som blir innvilget.  Her finner du mer info ang behov for tilrettelegging ved eksamen. 

Aktuelt

 • Kartlegge oral helse hos ..
  Våre fremtidige tannhelse-sekretærer har hatt besøk av Katrine Håkstad. Hun er tannlege og stipendiat, og kartlegger objektive funn og oral helse hos barn og ungdom utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
 • Sjåfør fikk uventet hjelp
  Da den 20 tonn tunge lastebilen havarerte midt i et trafikkerte veikryss, fikk sjåføren uventet hjelp.
 • Si hei til gjengen på påb..
  På Reinhardt-bygget har vi omtrent 130 elever, fordelt over fem klasser, som forbereder seg på utdanning ved universitet eller høyskole. I starten av november samlet vi alle klassene til felles forelesning i naturfag - temaet var trådløs...
 • Hvordan "tracke" og "hack..
  Idrettslinjen har startet et eget mensen-prosjekt. Prosjektet går ut på å få kontroll over egen syklus, og skape bevissthet rundt hvordan dette kan påvirke blant annet trening og livskvalitet.
 • Kurs i varmt arbeid
  Forrige uke hadde Vg1 elektrofag kurs i varmt arbeid.
 • Tannhelsesekretær linja m..
  På Kvadraturen vgs. er vi opptatt av at elevene skal få nyttige og gode praksiserfaringer gjennom skolegangen. I den forbindelse inviterte lærerne på tannhelsesekretær til ett veileder seminar.
Til toppen