Videregående skole

Besøk av helseministeren

Kvadraturen videregående skole har hatt besøk av helseminister Bent Høie. 

Klikk for stort bilde Kim Marius Ask   Han var veldig imponert over utdanningstilbudet skolen har i samarbeid med NAV, kalt Menn i helse. Som viser seg å være en suksess. Og som bildet over viser holder rektor Morten Torkelsen og Bent Høie god avstand. Dette er noe skolen fokuserer på og praktiserer godt. Så stå på videre med avstand og smittevern. Forhåpentligvis er denne pandemien snart over. 

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

På høsten er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen og elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Resultatene fra undersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen.

For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser.

 

Til våre foresatte for elever ved Kvadraturen videregående skole 2020 – 2021

Foreldremøter vil ikke bli avholdt denne høsten på grunn av smittevernhensyn

Foreldrekonferanser for elever under 18 år  vil bli avholdt på følgende måter: 

-       Digitalt – eks.(Teams/Zoom)

-       Over telefon eks.(Face time/ vanlig samtale)

-       Det kan også avtales fysiske møter på skolen, da med gjeldende restriksjon i forhold til smittevern (antall personer/lokale o.l)

Dere vil i løpet av høsten motta en invitasjon fra kontaktlærer, da avtaler dere hvilken møteform dere ønsker.
Følg oss gjerne på hjemmesiden og i digitale medier gjennom skoleåret 

Vel møtt, analogt eller digitalt!

 

Med vennlig hilsen

Morten Torkelsen

rektor

 

Skoleåret 20/21 - kontaktreduserende tiltak

For deg som er elev og ansatt blir dette ett annerledes skoleår. Det blir en ny skolehverdag med en rekke kontaktreduserende tiltak. Skolen er pålagt å følge smittevernreglene til FHI nøye. Alle spriter oss flere titalls ganger om dagen og vi holder 1 meters avstand til medelever og kollegaer. Vi har også faste plasser i klasserommene, vi følger merking og ellers oppholder oss veldig lite i fellesrom/kantineområdet. Så dette blir et tøft, men samtidig spennende og GØY år som vi kommer oss igjennom med god stil. 
 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

Koronaviruset: Informasjon og retningslinjer

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere.
Gå til temaside om Korona-viruset

Korona-info på ulike språk

Aktuelt

Til toppen