Solar

Kvadraturen videregående (KVA) fikk våren 2006 ressurser til å starte opp et utviklingssamarbeid omkring undervisning og bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi.

KVA hadde da arbeidet en tid med å få til et nytt Nord-Sør-prosjekt med en skole i Afrika. På denne tiden hadde Elkem Solar AS et gjennombrudd i teknologien knyttet til produksjon av råstoff til solceller.

KVA og Elkem Solar ble enige om å starte et prosjekt i samarbeid med ARC-aid. I dag har dette utviklet seg til et samarbeidsprosjekt der Kisumu Polytechnic i Kenya har blitt en vesentlig samarbeidspartner.

Prosjektet har fire fokusområder:

  • Kulturutveksling og forståelse
  • Kunnskap om solcelleteknologi
  • Global og lokal miljøforståelse
  • Like muligheter med tilpasset opplæring

 

KVA skal i samarbeid med Kisumu Polytechnic prosjektere og teste ut solcelleanlegg og utvikle et undervisningsopplegg på solcelleteknologi og energiforsyningsanlegg basert på solceller. Det er et mål å utvikle kompetanse i tett samarbeid mellom partene i prosjektet.
Prosjektet startet med å bygge opp og foreta målinger/utprøving på anlegg med fire solpaneler på til sammen ca.700 Watt. Anleggene og testutstyret ble levert av Elkem Solar AS som sammen med UiA bruker innsamlet data i sin forskning.

Ett anlegg er installert på KVA der energien blir anvendt i et klasserom (”Miljørommet”-B504) som nå er selvforsynt med alternativ energi til lys, pc’er og utstyr. Dette ”Miljørommet” skal være et demonstrasjonsrom til bruk i miljøundervisningen på skolen.

Et identisk anlegg er installert på ARO-senteret i Kenya. ARO-senteret er et opplærings- og hjelpesenter vest i Kenya, nær byen Kisumu. Energien fra dette anlegget forsyner seks nye hus beregnet på overnattingsgjester. Senteret driftes av organisasjonen ARC-aid som har norsk base på ”Arkivet” i Kristiansand.

Oppbygging av anleggene er foretatt av KVA og Kisumu Polytechnic i samarbeid. I tillegg har KVA og Kisumu Polytechnic et samarbeid om å utforme et undervisningsopplegg med eksperimenter til bruk i opplæringen med utgangspunkt i solceller levert av Elkem Solar.

Videre vil prosjektet legge opp til at de to skolene fortsetter sitt samarbeid om å utdanne elektrikere og fagarbeidere som kjenner solcelleteknologien og kan prosjektere, installere og vedlikeholde anlegg med framtidens energileveranse. Det praktiske arbeidet i opplæringen vil bli gjort ved ombygging av eksisterende anlegg i Norge og på nye anlegg i Kenya. Oppbygging av nytt årlig anlegg i Kenya må finansieres utover prosjektmidlene.

Planene for utvikling av ARO-senteret vil kunne åpne muligheter for å utvide prosjektets innhold. Det kan også åpne for deltakelse av elever fra andre fagområder.