Dansk reisebrev fra 3HOTAA

Etter oppfordring og inspirasjon fra Agder fylkeskommune om å søke Erasmus, ønsket klasse 3hotaa å se på mulighetene for internasjonalisering mellom landegrensene for våre elever og lærere. Nå kan du lese om deres opphold ved Tech college i Aalborg, Danmark.

Kvadda + Tech college = sant

Begrunnelsen for dette besøket er å inspirere elevene til å søke utveksling mot slutten at skoleåret. Målet er at alle elever kan søke med utgangspunkt i at to elever får delta på utvekslingen. Dette vil foregå ved en formell søknad til skolens ledelse/lærere.

Oversiktsbilde av elever. Foto. - Klikk for stort bildeElevene på plass hos Tech college. Kvadraturen videregående skole.

De konkrete målene som elevene skulle reflektere over under første besøket var blant annet:

 • økt selvtillit – tro på egen kompetanse og ferdigheter
 • bli mer tolerant – respekt for andres kultur og meninger, åpen og nysgjerrig
 • økt kulturell forståelse – se og oppleve hvordan egen kultur påvirker dine perspektiver og forventninger og evne til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer
 • øke motivasjon til å lære
 • øke statusen og attraktiviteten til yrkesfagene
 • kompetanseheving for elever og lærere
 • skape samhold

Læring og samarbeid

Elevene lærte også at det var store forskjeller på utdanningene. Elevene i Danmark må selv skaffe seg sin egen praksisplass. De har også mye lenger praksis i tannklinikker. I Danmark blir de også lønnet under utdanning. I klassen var også en del av plassene forbeholdt voksne elever.

Samarbeidet med de danske elevene var veldig spennende, og faglig kunne de to elevgruppene utfylle hverandre veldig godt. Samtidig gjorde forskjellene dem mer bevist på hvordan faglig informasjon kan formidles i møte med ulike situasjoner som ved språkforskjeller. Bruk av kroppsspråk ble viktig og ikke minst mesterlære som metode ble nyttig tatt i bruk. Læringen foregikk mest mellom samarbeid mellom elevene.

Oversiktsbilde av elever som jobber. Foto. - Klikk for stort bildeDet var mye interessant å gjøre i klinikken på Tech college. Kvadraturen videregående skole.

Oppholdet i Danmark bestod av to skolehverdager fra kl. 08:00 til 15:00. Dagene inneholdt noe teoretiske fag, og en del praktisk gjennomførelse.

Dette oppholdet var utrolig lærerikt for elever og lærere, men også veldig sosialt. Om kveldene gikk klassen ut og spiste sammen. Vi hadde også sosiale kvelder der det ble spilt spill sammen.

Gruppebilde av elever som spiser middag sammen. Foto. - Klikk for stort bildeDet var også veldig sosialt under elevenes opphold i Danmark Kvadraturen videregående skole.

Lærere som lærer

Lærerne fra Kvadraturen vgs. ønsket å se mer på hvordan selve utdanningsforløpet er i det danske skolesystemet og lærer-rollen knyttet til:

 • erfaringsutveksling
 • utvikling  av undervisning og undervisningsmaterialer
 • etterutdannelsesaktiviteter

- Våres utdanningssystemer er ganske forskjellige, sier kontaktlærer Mona Bakken. Den danske modellen består av to grunnforløp og i Danmark avslutter klinikk-assistentene sin utdanning med en svenneprøve. Lengden på utdanningen er ca. like lang, men de fleste elevene starter i en praksis hos en tannlege som de selv har ordnet hvor det skrives en kontrakt med skolen. De danske elevene har også mye lenger praksistid i klinikk.

Bilde av tre damer. Foto. - Klikk for stort bildeVertskapet fra Tech College tok god vare på oss, og ser frem til å treffe våre elever igjen i mai. Kvadraturen videregående skole.

- Danskene får også lønn under utdanningen. De er ikke så mange elever som går grunnforløp (rett fra ungdomskolen). De fleste elevene er eldre og har gjerne vært i annen jobb eller skole tidligere. I tillegg har de danske elevene større mulighet for etterutdanning. - Det er blant annet dette vi tar sikte på at våre elever i utveksling skal delta på. Det ble også laget en plan for varighet, som er tidfestet fra 29. mai til 12. juni.

- Per i dag er det er tre elever hos oss som har søkt utvekslingen, og innvilgningene av dette skjer ila de nærmeste dager, sier Bakken.

En vellykket tur

Elevene fikk også reflektert rundt oppholdet deres i Danmark: 

 • vi er blitt tryggere på ulike røntgenopptak, avtrykkstaging og sliping av studiemodeller og økt vår faglige forståelse.
 • vår nysgjerrighet økte for opplæring utenfor landegrenser.
 • utviklende å sammenligne utdanningene og etterutdanningene, se muligheter og begrensninger.
 • mener at statusen for yrkesutdanningen økes med fokus på utveksling.
 • motivasjonen for å gjøre mer sosialt sammen når vi er blitt så godt kjent på tur.
Elever på vei inn i buss. Foto. - Klikk for stort bildeOrkanen "Otto" satte en liten brems for hjemreisen. Kvadraturen videregående skole.

Turen var med andre ord vellykket, og fornøyde elever og lærere koste seg de tre dagene i Aalborg. Hjemreisen forlenget med et ekstra døgn, ettersom orkanen «Otto» besøkte kysten av Norge og Danmark. Det ga muligheter til å skape enda tettere samhold i klassen. Etter hjemreise ventet en etterlengtet vinterferie for elevene i klasse 3hotaa.

Takk til Agder fylkeskommune som gjorde turen og samarbeide mulig.

Bildegalleri