Eksamenskontoret

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole.

Oppmelding

Agder fylkeskommune arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, søke eventuelle tilrettelegginger, og sette deg inn i relevant informasjon om eksamen.

  • Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.
  • Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.

Eksamenskontoret

Eksamenskurs

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune gratis eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er IKKE for deg som vil forbedre karakteren.

Kontaktinformasjon


Dersom du har spørsmål om privatisteksamen, ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post: eksamen@agderfk.no eller på telefon 38 07 74 00 (telefontid/kontortid 10-14).