Eksamenskontoret

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev. Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole.

Oppmelding

Agder fylkeskommune arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, søke eventuelle tilrettelegginger, og sette deg inn i relevant informasjon om eksamen.

  • Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.
  • Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.

Eksamenskontoret

Eksamenskurs

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen våren 2022

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune gratis eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er IKKE for deg som vil forbedre karakteren.

Kursoversikt og påmelding

Kontaktinformasjon


Dersom du har spørsmål om privatisteksamen, ta kontakt med Eksamenskontoret på e-post: eksamen@agderfk.no eller på telefon 38 07 74 00 (telefontid/kontortid 10-14).

Til toppen