Klage

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. 

Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer. 

Fristen for å klage på standpunkt eller eksamen er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

Du kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før du klager. Ta derfor straks kontakt med skolen/faglærer etter at standpunktkarakteren er gitt. Klagefristen avbrytes dersom du tar kontakt med faglærer. Ny frist gjelder fra det tidspunktet du får begrunnelsen. Klagen må enten være levert skolen eller poststemplet innen 10 dager. Ordinære klager behandles i møte i Klagenemnda for vurdering etter skolestart på høsten. Du får beskjed om resultatet så snart klagen er behandlet.

Elever på Vg3 kan sende klage til hurtigklagebehandling. Da vil vedtaket (svar på klagen) komme før fristen for innsending av vitnemål til Samordna opptak.  Klager som skal til hurtigklagebehandling må sendes inn senest tre dager etter at skolen har publisert standpunktkarakteren. 

For hurtigklagebehandling våren 24 blir standpunktkarakterene publisert 18. juni og hurtigklagefristen er da 21. juni. 

Oppdatert informasjon finner du under:

Klage på karakter