Klage

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. 

Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer. 

Fristen for å klage på eksamen er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

Oppdatert informasjon finner du under:

Klage på karakter