Elevråd

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser. Det skal delta i skolens organer og hjelpe til å skape gode forhold og trivsel i skolen.

Skolens elevråd er delt inn i avdelingselevråd fordelt etter studieretning. Leder av hvert avdelingselevråd er med i elevrådets styre.

Alle skolens elevgrupper velger en tillitselev med vara. Tillitseleven leder klasseråd i samarbeid med kontaktlærer. Tillitseleven er elevgruppas representant i avdelingselevråd og kan fremme alle de sakene klassen ønsker. Det er derfor svært viktig at elevgruppa velger en person som passer til dette arbeidet. Kontaktlærerne sørger for at det blir holdt valg.

Elevrådsstyret har kontor inne på studieverkstedet.

Elevrådsleder skoleåret 22/23 er Kamilla Meling - mail adresse: kamillameling@icloud.com 

Bildet under viser elevrådsstyret 22/23

Elevrådsstyret

   

 

   

Til toppen