Studiespesialisering - Realfag

Vi har besøkt elever og lærer i klasse 3STREA, dvs. siste året på studiespesialisering realfag. Det er torsdag etter lunsj og lærer Frode Arntsen er i gang med matteundervisning. Han skriver på tavla og forklarer, og elevene følger godt med og skriver på pc'ene og i kladdebøkene sine.

Kvadraturen videregående har to programområder innenfor studiespesialisering, Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi.

   

- Innenfor realfag har vi fullt programfagstilbud, forteller Frode Arntsen. I tillegg kan man velge Informasjonsteknologi på Vg1, et tilbud som ikke finnes på alle skoler. Et spennende samarbeidsprosjekt med Universitetet i Agder finner sted på mandager. Da blir de elevene som ønsker det fra første året busset til UiA for matematikkundervisning sammen med studenter.

Det er mange gode grunner til å velge realfag, ikke minst fordi næringslivet på Sørlandet etterspør realfagskompetanse. Mange velger å gå videre på ingeniørstudiet etterpå og jobbmarkedet er bra.

I lærer Arntsens klasse snakket vi med tre jenter og tre gutter, dette speiler også fordelingen av kjønn på studiespesialiserende realfag. Det er ca halvparten gutter og halvparten jenter.

Vi spør Kristina, Mahnaz og Line (1. rekke) om hvordan hverdagen er for dem og hvordan de trives. De forteller at dagene er veldig ulike, noen dager er det mange skoletimer, andre dager er korte. Det gir mye frihet, de kan til en viss grad selv bestemme når de gjør skolearbeid, bare de får levert til riktig tid. Det er ganske krevende å gå realfag, men de trives godt med fagene.

- Det er utrolig godt miljø her, sier Kristina. Jeg gikk her første året og skiftet over til en annen skole i Vg 2. Men etter bare 2-3 dager ville jeg tilbake til Kvadraturen, jeg savnet miljøet her. Mahnaz legger til at lærerne er veldig snille, det er lett å spørre om hjelp. Dessuten er det veldig sosialt på skolen. Jeg trives kjempegodt, legger hun til. Line forteller at søsteren gikk her før og trivdes veldig godt, derfor ville hun også gå her. Og hun har ikke angret. Alle synes at skolen generelt gir et imøtekommende inntrykk, man føler seg sett og ivaretatt.

Peder (f.v.), Jostein og Jørgen forteller at de er 23 elever i klassen.

- Men i noen timer, som matte, kan vi være færre, siden vi kan velge mellom R-matte og S-matte, forteller de. Og færre elever gir gode muligheter til læring for den enkelte elev.

– Miljøet her er kjempebra, sier Jørgen, det er viktig. – Og vi har veldig greie lærere, legger Jostein til. Og guttene viser dermed at de er helt på linje med jentene når det gjelder trivsel på skolen. Det er ikke vanskelig å spørre lærerne om hjelp, fordi det er så godt forhold mellom lærer og elev.

Jørgen forteller at han er interessert i naturfag og tenker på å studere dette når han er ferdig på Kvadraturen. Peder skal i militæret, og Jostein er fremdeles litt usikker på hva det blir til. Men han vet at de tre årene med realfag har gitt ham mange muligheter.

- Jeg vil gjerne si noe om gymmen her på skolen, sier Jørgen. Jeg har valgt Aktivitetslære og det er utrolig bra. Man har tre valg i disse timene, det er ballspill, styrke og orientering/dans. Det betyr at man kan velge det man liker best, og slipper det man ikke er så glad i.

Om noen måneder er de tre årene på skolen slutt. Guttene er enige i at det har vært en fin tid og vil gjerne anbefale andre å velge det samme som de har gjort.

Til toppen