Tannhelsesekretær

Vg3 Tannhelsesekretær holder til i B-blokka. Der møter vi elevene Sandra og Janne. For å begynne på Vg3 Tannhelsesekretær må du først ha gått Vg1 Helse- og sosialfag og Vg2 Helseservicefag.

Elevene forteller om skoledagen: 
- Vi begynner på skolen kl. 7.45 og slutter kl. 13.30 tre dager i uka, to dager har vi flere timer. Mandag og tirsdag er praksisdager. I alt har vi 16 ukers praksis i perioden november til mars. Fagene er Yrkesutøvelse, Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid og Kroppsøving. Vi lærer mye om hygiene. Omtrent alt utsyr må steriliseres.

På praksisarbeidsplassen har vi varierte oppgaver. Vi tar røntgenbilder, assisterer tannlegen, holder spyttsuger, legger til rette instrumenter... Og vi observerer og kommuniserer med pasienten.

Intervju med Sandra og Janne:

   

 

 

 

 

 

 

Sandra: - Dette er et spennende skoleår med mange interessante arbeidsoppgaver. Jeg ønsker å videreutdanne meg til tannlege etter endt skolegang. Men først må jeg ta påbygg og få spesiell studiekompetanse. Når jeg er ferdig med påbygg er planen å reise til Polen og ta 5-årig studium for å bli tannlege. Regner med å komme tilbake til Norge når jeg er ferdig utdannet.

Janne: - Jeg valgte tannhelsesekretær fordi jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg trives veldig godt på skolen og med studiene. Jeg bor i Froland og reiser fram og tilbake til skolen hver dag, bortsett fra praksisdagene, da jeg er i Arendal. Etter at jeg er ferdig med dette skoleåret vil jeg søke jobb som tannhelsesekretær.

Lærer:

- Etter å ha gjennomført Vg3 hos oss blir man tannhelsesekretær og kan jobbe i både privat og offentlig tannhelsetjeneste. Praksisen er viktig for elevene. Hvis man gjør et godt inntrykk, kan man kanskje siden få jobb der, og i alle fall få en god referanse. Skolen vår er den eneste i Agder som har dette tilbudet, så det kommer ofte elever fra andre steder i Agder-fylkene for å ta dette studiet hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • forebyggende tannhelsearbeid
 • assistering ved pasientbehandling
 • kontorrutiner: innkalling og journalføring, rapportering, aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering
 • rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
 • utføring av røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid
 • håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat tannhelsetjeneste
 • spesialklinikker
 • kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus
 • de odontologiske fakultetene
 • dentaldepoter

Personlige egenskaper

 • kunne jobbe selvstendig og i team
 • god kommunikasjonsevne og evne til å yte god service overfor pasientene
 • være effektiv, nøyaktig og ansvarlig
 • god evne til å observere og vurdere situasjoner
 • god personlig hygiene og hygienerutiner
 • følge med i utviklingen av odontologiske materialer og behandlingsmetoder

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen tannhelsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Videreutdanning og muligheter

 • Tannpleier. Studiet kan påbegynnes etter Påbygging - generell studiekompetanse.
 • Tannlege og tanntekniker. Studiet kan påbegynnes etter Påbygging - spesiell studiekompetanse.