Oppstartsfestival - info om oppstartsaktiviteter

Kvadraturen vgs kickstarter skoleåret med vår egen Oppstartsfestival. 

Målet med oppstartsfestivalen er å skape engasjement, motivasjon og glede gjennom sosialisering, kultur og fellesskap. Som vi håper vil gi en best mulig start for våre elever og sette standarden for resten av skoleåret.  

Nærmere info om oppstartfestivalen kommer ved oppstart av nytt skoleår, på skolens info kanalaer som nettside, skolens info TV samt på skolens Insta og Facebook kanal.   

Her kan du se en recap fra fjorårets festival Oppstartsfestivalen recap - Kvadraturen videregående skole 

 

Artikkelliste