Oppstartsfestival - info om oppstartsaktiviteter

Kvadraturen kickstarter skoleåret med vår egen Oppstartsfestival. 

Målet med oppstartsfestivalen er å skape engasjement, motivasjon og glede gjennom sosialisering, kultur og fellesskap. Som vi håper vil gi en best mulig start for våre elever og sette standarden for resten av skoleåret.  

Nærmere info om oppstartfestival finner du i skolens egen app og på skolens Insta og Facebook kanal.   

Artikkelliste