IKT-utlån elev-PC og reglement

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC, som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. 

Alle elever som får bærbar PC gjennom skolens innkjøpsordning, må underskrive en avtale hvor elevens plikter og rettigheter beskrives.

Ved bruk av elev-PC skal eleven følge IKT-reglementet. Reglementet skal sikre at skolens IKT-utstyr brukes på en hensiktsmessig og trygg måte til å utføre oppgaver knyttet til opplæring og formidling, samt til nødvendig drift og administrasjon.

I ordensreglementet § 9 omtales IKT-reglement (PDF, 48 kB), som gjelder bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

 Les mer om Elev-PC