Klage

I videregående opplæring kan du klage på standpunktkarakterer, vedtak om ikke å sette standpunktkarakter, eksamenskarakterer, fag-/svenneprøver, kompetanseprøver, og realkompetansevurdering. 

Du kan også klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning. 

Les mer om klage