Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune. 

Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det. Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd. Alvorlige brudd kan føre til bortvisning. 

Ordensreglement for videregående skoler i Agder fylkeskommune