Utlånsreglement bøker og lærebøker

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler, jf. § 19-6 i forskrift til opplæringsloven . På denne siden finner du informasjon om utlån av lærebøker og andre bøker. 

Se avtalen angående utlån av lærebøker på Kvadraturen videregående skole:

Reglement for utlån lærebøker (PDF, 190 kB)

Søk etter bøker og annet utlånsmateriell på Studieverkstedet egne sider: Mikromarc

Tips og lenker til digitale lærebøker og annen digital info