Politisk informasjonsvirksomhet

Retningslinjer for politiske partier og ungdomspartier som ønsker å besøke en fylkeskommunal skole.

Retningslinjer for politisk informasjonsvirksomhet

  1. Politiske partier som har stilt liste i Agder ved førstkommende valg eller ved ett av de to foregående valg og deres ungdomsorganisasjoner gis anledning til å drive politisk informasjonsvirksomhet ved de videregående skolene i Agder. Informasjonsvirksomheten er en del av skolens demokratiarbeid.
  2. Informasjonsvirksomheten kan ikke stride mot norsk lov, retningslinjer for besøk av politiske partier eller komme i konflikt med skolens  opplæringsaktiviteter.
  3. Det må på forhånd sendes søknad til skolen i hvert enkelt tilfelle. Deltakere, aktiviteter, tidspunktet og eventuelt materiell som legges igjen avklares med skolen.
  4. Standen/aktivitetene legges til anvist områder hvor opplæringsaktiviteter ikke forstyrres. Skolen legger til rette for dette, men har ikke ansvar for planlegging eller gjennomføring av aktivitetene. Organisasjonene sørger selv for nødvendig rydding etter avsluttet aktivitet.
  5. Det er anledning til å dele ut partiets politiske program/materiell fra det anviste område og diskutere politikk med elever som oppsøker det anviste område. Det er ikke anledning til å oppsøke elever i skolen utover det anviste område.
  6. Retningslinjene begrenser ikke skolens adgang til å la politiske organisasjoner presentere sitt syn som ledd i undervisningen.​ Det vil her være lærer eller elevrådet som har ansvaret for gjennomføringen og står for invitasjonen.