Helse- og oppvekstfag

Vil du jobbe med mennesker – barn, eldre, friske og syke? Felles for de som ønsker å utdanne seg innenfor helse- og oppvekstfag er at de er interessert i mennesker.

 Film: Adrien Le Gall
Teksting: Karen Eikrem

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Hvorfor velge Helse- og oppvekstfag på Kvadraturen videregående skole?

For deg som:

 • liker å jobbe med mennesker
 • liker å gi omsorg og støtte til mennesker som trenger hjelp
 • ønsker en yrkesrettet opplæring og et grunnlag for videre utdanning

På Kvadraturen videregående kan du utdannes til:

 • helsefagarbeider - 2 år + læretid
 • helsesekretær - 3 år skole
 • tannhelsesekretær - 3 år skole

 

Første året:

 

Vg1 Helse- og oppvekstfag skal bidra til å danne grunnlaget for en videre utdannelse innen ulike helserelaterte yrker. Å kunne arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, kunne samarbeide og vise empati er viktige egenskaper for å kunne fungere i et helseyrke.

Andre året:

VG2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfag er et fag innen utdanningsprogrammet Helse og oppvekst, og passer for deg som ønsker å arbeide i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner, og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Etter dette året har du mulighet til å søke læreplass.

 

VG2 Helseservicefag

Helseservice Vg2 skal dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene. Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservicearbeidere, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si.

Tredje året 

VG3 Helsesekretær

Helsesekretærer er en etterspurt yrkesgruppe som har en naturlig plass i helsevesenet, spesielt på sykehus og legekontor. Arbeidet er variert og allsidig, og helsesekretæren vil ofte være den første pasientene møter. Dette stiller krav til god service. Arbeidsoppgavene varierer mellom: mye pasientkontakt, laboratoriearbeid, sykepleieoppgaver og varierte kontoroppgaver.

Sentrale arbeidsområder er

 • mottak av pasienter
 • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
 • registrering av takster og diagnoser
 • kvalitetssikring og prosedyrer
 • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

VG3 Tannhelsesekretær

Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus og dentale depoter.

Tannhelsesekretæren er bindeleddet mellom pasientene og tannhelsetjenesten. Sentrale arbeidsområder er

 • forebyggende tannhelsearbeid
 • å assistere i alle behandlingssituasjoner
 • kontorrutiner, herunder aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering, innkalling og journalføring
 • rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
 • utføring av røntgenopptak og enklere laboratoriearbeid
 • håndtering av dentalmaterialer og de vanligste legemidlene som brukes

Det kreves evne til teamarbeid og selvstendig arbeid, og du må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt. Du må ha kommunikasjonsevne og evne til å yte god service overfor pasientene. Tannhelsesekretæren må følge med i den raske utviklingen av odontologiske materialer og behandlingsmetoder, og kunne mestre utfordringer knyttet til et flerkulturelt samfunn.

Aktuelle lenker:

Link til brosjyre  (PDF, 690 kB)

Link til lokal læreplan YFF Helse- og oppvekstfag (PDF, 188 kB)