Påbygging til generell studiekompetanse

For elever som etter Vg2 ønsker å få studiekompetanse i stedet for å fortsette yrkesfagutdanningen, har skolen tilbud om påbygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

 

Inntakskrav:

 • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram.
 • Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp).
 • Oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev
 • Oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Fellesfag (701 timer):

 • Historie (140 t)*
 • Kroppsøving (56 t)
 • Matematikk praktisk (140 t)***
 • Naturfag (84 t)
 • Norsk (281 t)

Programfag (140 timer)**:  

Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Vi tilbyr normalt biologi 1, sosiologi, psykologi 1, kjemi 1 og engelsk.


Fotnoter * Historie har her et annet timetall enn i studieforberedende utdanningsprogram. Kompetansemål ved avsluttet opplæring etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er ikke fastsatt i læreplanen.

** Alle velger ett programfag. Du som har brukt timer fra prosjekt til fordypning til fellesfag fra påbygging til generell studiekompetanse / programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg1 og/eller Vg2, må i tillegg erstatte disse timene med et tilsvarende antall timer i programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

*** Du som har tatt Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp), har avsluttet naturfag og har hatt 140 av 224 timer matematikk. Du må derfor bruke 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

Annen info:

 • Med Vg1 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, fra idrettsfag, musikk, dans og drama eller studiespesialisering med formgivingsfag skal du ha totalt 100 timer over tre år.
 • Med Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag, skal du ha totalt 95 timer over tre år.

Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag, vanligvis realfag. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Du kan lese mer om Påbygging til generell studiekompetanse på sidene til Vilbli.no