Studieforberedende med elektro

Dette treårige løpet gir deg studiekompetanse til de fleste utdanninger på høyskole og universitet. Med fordypning i teknologi- og realfag er studiet spesielt tilpasset ulike ingeniør og tekniske utdanninger. Opptak i Vg1 sikrer 3 årig utdanning.

Redigering: Adrien Le Gall

I tillegg til generell studiekompetanse får du fordypning i realfagene du trenger for å komme videre på ingeniørstudier. En dyktig ingeniør har også kunnskap om faget, denne linja gir deg derfor et fortrinn ved at du får programfag innen elektro i tillegg til studieforberedende med realfag.

For hvem? 

  • for deg som vil forme framtida
  • for deg som vil skape noe nytt
  • for deg som vil tenke innovativt
  • for deg som vil lære teknologiske løsninger
  • for deg som liker robotisering/ big data
  • for deg som er interessert i realfag, matematikk og fysikk

Hvorfor velge Studieforberedende med elektro på Kvadraturen videregående skole?

Denne linja gir deg et fortrinn ved at du får programfag innen elektro i tillegg til studiespesialisering med realfag

 

Dette tilbudet er for deg som vil være med å forme fremtiden. Programområdet er ikke veien til yrkeskompetanse, men en alternativ vei til studiekompetanse ispedd yrkesfaglig kunnskap. Vinklingen på programfagene blir et annet enn i yrkesfagopplæringen. Her skal elevene rustes for høyere utdanning og bidra til at de som går videre har en bedre teknologisk forståelse med seg inn i videre studier. Realfagsfordypningen krever mye av elevene og det er en forutsetning at du trives med, og mestrer matematikk på ungdomsskolen.

Velger du å gå videre på ingeniørutdannelse leder det mot en rekke spennende arbeidsoppgaver i næringslivet, som spenner over alt fra planlegging, nytenkning, prosjektledelse og konsulentvirksomhet. Vi besøker teknologibedrifter og får aktuelle rollemodeller på besøk til skolen. Videre jobbes det tverrfaglig med felles-, real- og yrkesfag, for å sette eleven i stand til å se sammenhengen og verdien av de ulike kompetansene som er nødvendig å ha med seg i større prosesser og prosjekter.

Dette er et treårig skoleløp der du etter å ha kommet inn vil være sikret skoleplass alle tre årene. Elever på dette utdanningstilbudet skal ikke ut i praksis og læretid, men er klar for å gå direkte videre på spesialiserte studier på høyskole og universitet i Norge etter endt gjennomføring av disse årene.

Beskrivelse av programfagene

Link til brosjyre (PDF, 2 MB)