Teknologi og industrifag

Du som velger Teknologi- og industrifag bør ha praktisk sans, være nøyaktig, ha godt håndlag og interesse for nye teknologier. Du bør kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

 Redigering: Adrien Le Gall

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Hvorfor velge Teknologi- og industrifag på Kvadraturen videregående skole?

 • gode verksted
 • gode lærere med oppdatert kunnskap
 • tett kontakt med næringslivet
 • god tilgang på faglig støtte
 • framtidsrettet utdanningsprogram
 • god mulighet for videre utdanning
 • mange tilbud innen VG2
 • sentrumsnært
 • i YFF faget får du allerede i VG1 utforske hvilke tilbud som finnes på VG2

For deg som: 

 • liker å jobbe praktisk
 • liker å jobbe med data/IKT
 • liker teknikk
 • liker å få apparater, maskiner og deler til å fungere
 • ønsker en spennende jobb i industrien på land eller offshore

På Kvadraturen videregående har vi følgende VG2 tilbud innenfor TIF: 

 

Første året:

 

VG1 Teknologi- og industrifag

På Teknologi- og industrifag jobber du så nær virkeligheten som mulig. Produksjonen foregår så vel i klasserommet som på de ulike spesialverkstedene. På sveiseverkstedet lærer du sammenføyningsteknikker, og på sponbearbeidingsverkstedet lærer du ulike dreiemåter, både manuell og CNC. Det samme gjelder for montering, hydraulikk, pneumatikk, elektronikk osv. Teori og praksis er nært knyttet sammen.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Yrkesfagene utgjør ca. 50% på VG1, og i tillegg kommer YFF (Yrkesfaglig fordypning) som utgjør om lag 17%. De resterende fag på Vg1 er fellesfagene engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Andre året:

 

 VG2

På Kvadraturen videregående skole har vi følgende VG2 tilbud innenfor Teknologi- og industrifag: Kjøretøy, Bilskade, lakk og karosseri, Industriteknologi, Maritime fag og Kjemiprosess- og laboratoriefag.

Yrkesfagene utgjør ca. 50%, og i tillegg kommer YFF (Yrkesfaglig fordypning i bedrift) som utgjør om lag 25%. De resterende fag på Vg2 er fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving.

 

Kryssløp fra studiespesialisering til VG2 kjemiprosess

Søkbart for deg som har VG1 TIP eller VG1 studiespesialiserende.

Vi skreddersyr et opplæringstilbud for deg som har avsluttet Vg1 Studiespesialisering og dermed får godkjent fellesfag som naturfag, samfunnsfag, engelsk, norsk og matematikk. Du begynner rett i Vg2 Kjemiprosessfag og får en timeplan bestående av programfag fra utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon Vg1 og kjemiprosessfag Vg2, kroppsøving og yrkesfaglig fordypning (praksis ute i bedrift).

Andre muligheter etter VG2/fagbrev:

 • Påbygging til studiekompetanse
 • Forkurs Ingeniør
 • Fagskole eller Y-veien til ingeniør

Kontaktpersoner
Dersom du lurer på noe kan du kontakte rådgiver eller avdelingsleder

Aktuelle lenker og brosjyrer

Lenke til brosjyrer for:

Teknikk- og industrifag (PDF, 2 MB)

Kjemiprosess (PDF, 2 MB)

Industriteknologi (PDF, 713 kB)
Kjøretøy (PDF, 2 MB)
Maritime (PDF, 725 kB) 
Bilskade (PDF, 964 kB) 

 

Søk skoleplass

Link til Lokal læreplan YFF Teknologi- og industrifag  (PDF, 582 kB)

Link til opplæringskontoret Otek Agder

Link til opplæringskontoret Fagopplæring Sør 

Link til opplæringskontor Maritime fag 

Link til opplæringskontor Bilfag