Besøker eldre med demens

Elever på Kvadraturen videregående slipper inn på Strømmehaven for å lære om demens.

- Selv om de kanskje ikke kjenner deg like godt tilbake, får vi en god relasjon til dem, forteller elev Hedda Hansson.

Klassen hennes, som går studieforberedende med helselinja på Kvadraturen videregående skole, har flere ganger besøkt Strømmehaven omsorgssenter. Bokollektivene på Strømmehaven er et omsorgskonsept for personer med demens. Elevene forteller at de her har lært mye om sykdommen. Les mer i Fvn. 

Jenteprat: Elevene får høre fra de eldre hvordan det var å bo i byen i «gamle dager». Jentene forteller også selv hvordan det er å være ungdom i dag, om skole, fritid, og ikke minst gutter. F.v.: Hedda Hansson, Andrea Gjertsen David, Charlotte Iglebæk, Sissel Wessman og Aud Nesheim Fvn - Selma Sofie Eikeland