Elevrådsskolering

Skolen skal bidra til at alle elever opplever å høre til i et trygt og inkluderende fellesskap. Da er det godt at elevrådet og skolens tillitsvalgte skal arbeide aktivt med læringsmiljøet gjennom elevrådsskoleringen.

Elevrådsskolering skal være med på å styrke elevrådet og tillitsvalgtes posisjon i arbeidet med det gode læringsmiljøet. Skolen skal bidra til at alle elever opplever å høre til i et trygt og inkluderende fellesskap. Det er derfor viktig å jobbe systematisk med trygghet, livsmestring og medvirkning.

Psykososialt ressursteam i Agder har utviklet en kursrekke om elevrådskolering for elevrådene, hvor vi jobber med rollebevissthet og hvordan vi kan bygge gode klassefellesskap og forebygge utenforskap.

Kursrekken består av tre elevrådsamlinger på skolen – Med ulike temaer hver gang. Opplegget skal de tillitsvalgte gjennomføre i sine respektive klasser i klassens time i etterkant av samlingene, med støtte fra kontaktlærer og varatillitsvalgt. 

Folkemengde i auditorium. Foto. - Klikk for stort bildeSkolens tillitsvalgte. Karen Eikrem / Kvadraturen videregående skole

En klasse å føle seg hjemme i.

Tirsdag 8 nov. hadde elevrådet på Kvadraturen vgs. sin andre samling.

Der fikk rektor Preben Skogen møte elevrådet for første gang – Han var tydelig på at elevrådet og skolering er viktig for elevdemokratiet og skolemiljøet. Han ser frem til å samarbeide med elevrådet.

Bilde av mann som snakker for forsamling. Foto. - Klikk for stort bildeRektor Preben Skogen møtte elevrådet og de tillitsvalgte. Karen Eikrem / Kvadraturen videregående skole.

Elevrådstyret fikk også presentert seg på samlingen og sa litt om sin rolle i elevrådet.

Tema for elevrådsskoleringen i dag var «En klasse å føle seg hjemme i» som handler om tilhørighet og fellesskap.

Godt oppmøte og et sterkt engasjement fra et flott elevråd.

Forsamling i auditorium. Foto. - Klikk for stort bildeGodt oppmøte og god stemning under elevrådssamlingen. Representanter fra elevrådet fremst i bilde. Karen Eikrem / Kvadraturen videregående skole.