Foreldreveiledning for tenåringsforeldre

Det startes foreldreveiledningsgruppe (ICDP) for tenåringsforeldre. 

Tenåringsforeldre Shutterstock

Temaer i samlingene er dagsaktuelle og passer for alle som har ungdommer i hus. Vi snakker om overgangen fra barn til ungdom, ungdom og følelser, og hvordan man kan sette grenser på en positiv måte. ICDP handler om å finne sin måte å være en god forelder, gjennom erfaringsdeling og veiledning. Et godt forhold til foreldrene betyr mye for livskvaliteten til både ungdom og foreldre, og er viktig for ungdommers overgang til voksenlivet.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere er bl.a. at «dette er så nyttig at alle foreldre burde delta!»

Gruppa består av ca 10 deltakere og 2 veiledere - det er begrenset antall plasser, og «førstemann til mølla» prinsippet gjelder.

Tid: Tirsdager klokken 18 – 20, oppstart 5 september 2023.

Sted: Familiens hus vest, i det gamle rådhuset på Nodeland

Kurset er gratis, og går over 8 samlinger.

Veiledere: Ruth Lian og Rizgar Khursid

Velkommen!

For påmelding eller spørsmål om kurset kontakt: Tone Langeland, ICDP koordinator Kristiansand kommune. Epost: tone.langeland@kristiansand.kommune.no.

  Telefon: 900 28176