Fra Vg1 på helse og oppvekst til sykepleierutdanningen på to år

For to år siden startet Lidia Yakob Ghide på helse og oppvekst ved Kvadraturen videregående skole. Siden den gang har det skjedd mye, og i dag studerer hun sykepleie ved Universitetet i Agder. 

Lidia Yakob Ghide på besøk hos Kvadraturen Oda Elisabeth Repstad Falch

Denne dagen kommer Lidia Yakob Ghide smilende til skolens lokaler for å fortelle om hennes reise fra Vg1 på Kvadraturen videregående til Universitetet i Agder, hvor hun nå studerer. Hun har hatt en travel høst med oppstart på sykepleierutdanningen. – Det er mye å ta innover seg, men jeg trives veldig godt, sier hun.

For to år siden startet Lidia på linjen helse og oppvekst ved Kvadraturen. Da hun hadde gått en stund på videregående ønsket hun seg flere utfordringer. Hun mestret det faglige godt, og ble introdusert for muligheten til å ta opp fag som privatist. Med god veiledning fra rådgivere meldte hun seg opp i fag ved siden av den vanlige undervisningen. I løpet av to år hadde hun tatt opp nok fag til å få generell studiekompetanse. Valget var nå klart, og hun ønsket å søke seg inn på sykepleierutdanningen.

Mestring som motivasjon

Det å ta opp fag som privatist ved siden av ordinær undervisning er tidkrevende. Lidia forteller at hun har brukt mye tid og krefter på å komme dit hun er i dag. Likevel har opplevelsen av å mestre de faglige utfordringene vært selve drivkraften for å jobbe videre. - Når jeg opplever at jeg får til ting ønsker jeg å fortsette å utfordre meg selv. Jeg tror det er derfor jeg har fått til det jeg har gjort, forteller hun. Universitetsutdanningen byr også på mange utfordringer, men hun ser optimistisk på de mulighetene hun står ovenfor.

Godt rustet til praksis

Akkurat hvorfor Lidia endte opp på helse og oppvekst på videregående er hun litt usikker på, men at hun gjorde det er hun takknemlig for. Gjennom undervisningen fikk hun både praksiserfaring og relevante helsefag som hun nå drar nytte av i studiene sine. Faget kommunikasjon og samhandling har gitt henne gode verktøy til å arbeide med mennesker. Hun skal snart ut i første praksisperiode, og er glad for at hun har erfaringer med dette tidligere. - Det at jeg allerede har vært i praksis gjør at jeg ikke gruer meg så mye. Jeg vet hva det går i, og det er veldig deilig, sier hun.

Gjensyn med kjente fjes

 

Hyggelig gjenforening med kjente fjes Oda Elisabeth Repstad Falch

Etter å ha fortalt om reisen fra Vg1 til Universitetet i Agder på to år, var det på tide å hilse på noen av de ansatte på skolen. Det var et gledelig gjensyn å treffe på gode rådgivere og lærere. – Jeg er så takknemlig for hvor godt de har tilrettelagt og hjulpet meg for å nå de målene jeg har hatt, forteller hun smilende. Rådgiver Solfrid Gundersen er stolt av å se hvor langt Lidia har kommet.