Gamingrommet

Gaming har blitt en økende trend blant våre elever på Kvadraturen videregående skole og ifølge tall fra Medietilsynets undersøkelse fra 2020 spiller 86 % av 9 – 18-åringene dataspill; 96 % av guttene og 76 % av jentene. Skolen har som filosofi å være best på helse og teknologi og dette innebærer å møte elevene, og inspirere dem videre, i deres relasjoner med teknologi.

Våren 2022 åpnet vi et gamingrom i D-blokken. Dette rommet har som hensikt å gi en økt tilgang til teknologi til elevene, samtidig som det er med på å utvide mulighetene til variasjon i undervisningen. Rommet består av 16 datamaskiner med tilhørende utstyr. Videre er rommet utstyrt med en stor tv og spillkonsoller. Designet i rommet er mørkt og lyses opp gjennom LED-lys.

Datamaskinene har over 60 spill installert til bruk i undervisning i regi av lærere i ulike fag. Spill er en unik plattform for læring og samhandling.

- Elevene får en autonomi over sin egen spillopplevelse og kan fordype seg i ulike undervisningsfag i samarbeid med medelever og lærer, sier Nina Aasen-Hodnemyr som er en av bidragsyterne for gamingrommet.

Spill tilbyr en variasjon av opplevelser og kan blant annet brukes som litteratur, ekskursjoner, rollespill, øving på problemløsning, et skapende verktøy og til utvikling av ferdigheter.